• slide
  • Zdrowe zęby
    Zdrowy uśmiech

    Zapraszamy do skorzystania z naszych
    usług, a my postaramy się sprostać
    Państwa wymaganiom

#

Chirurgia stomatologiczna


Ekstrakcja

Usunięcie zęba lub jego pozostałości. Zabieg ma na celu wyeliminowanie ognisk zakażenia.

Resekcja

Usunięcie wierzchołka korzenia zęba wraz ze zmianami okołowierzchołkowymi. Zabieg daje możliwość wyleczenia zęba bez konieczności jego usunięcia.

Hemisekcja

Usunięcie jednego korzenia zęba wraz z częścią korony (dot. zębów trzonowych). Zabieg pozwala na zachowanie części zdrowego korzenia dające możliwość odbudowy protetycznej (np. korony).

Zamknięcie zatoki szczękowej

Skomplikowany zabieg chirurgiczny wykonywany w przypadku gdy usunięty ząb miał korzenie w zatoce szczękowej. Zabieg ma na celu zamknięcie wejścia do zatoki szczękowej.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Skomplikowany zabieg chirurgiczny wykonywany jedynie w przypadku, gdy w miejscu planowanego implantu jest zbyt cienka warstwa kości i trzeba ją uzupełnić. Przygotowuje on do wstawienia implantu lub kilku implantów (zabieg nie jest konieczny w każdym przypadku).

Rekonstrukcja wyrostka zębodołowego

Odbudowa kości przy użyciu stosownego preparatu kostnotwórczego. Zabieg ma na celu odtworzenie pierwotnego kształtu kości w celu dalszego leczenia protetycznego i implantologicznego.